Lịch sử Lớp 12: Một trong những ý nghĩa quan trọng của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là    A.quân dân Việt Nam giành được thế chủ độ

Lịch sử Lớp 12: Một trong những ý nghĩa quan trọng của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là    A.quân dân Việt Nam giành được thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ.    B.đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới.    C.làm phá sản hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.    D.tạo điều kiện cho nhân dân Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến lâu dài., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ