Lịch sử Lớp 12: Lực lượng nào đã dọn đường và tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam năm 1945? A. Trung Hoa Dân quốc.         B.

Lịch sử Lớp 12: Lực lượng nào đã dọn đường và tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam năm 1945? A. Trung Hoa Dân quốc.         B. Phát xít Nhật.         C. Đế quốc Mĩ.           D. Thực dân Anh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ