Lịch sử Lớp 12: Lực lượng cách mạng được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là       A. Công nhân và nông dân.       B.

Lịch sử Lớp 12: Lực lượng cách mạng được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là       A. Công nhân và nông dân.       B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức.       C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ vừa và nhỏ.       D. Toàn thể dân tộc Việt Nam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ