Lịch sử Lớp 12: Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?  A. Giúp đỡ các nước Tây Âu.                             B.Đàn áp phong trào cách mạng Tây

Lịch sử Lớp 12: Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?  A. Giúp đỡ các nước Tây Âu.                             B.Đàn áp phong trào cách mạng Tây Âu.  C. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN.       D.Chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới mới., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ