Lịch sử Lớp 12: Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào?  A. Nông n

Lịch sử Lớp 12: Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam hình thành các lực lượng mới nào?  A. Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản.      B. Nông dân, công nhân, tiểu tư sản.  C. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản.      D. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ