Lịch sử Lớp 12: Định ước Henxinki (1975) có vai trò như thế nào trong xu thế hòa hoãn Đông – Tây?  A. Giải quyết mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước

Lịch sử Lớp 12: Định ước Henxinki (1975) có vai trò như thế nào trong xu thế hòa hoãn Đông – Tây?  A. Giải quyết mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước Đông Đức và Tây Đức. B. Đánh dấu sự chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai khối nước ở châu Âu. C. Đánh dấu sự chấm dứt chạy đua vũ trang giữa hai siêu cường Xô – Mĩ. D. Giải quyết triệt để quan hệ căng thẳng giữa hai cực Xô – Mĩ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ