Lịch sử Lớp 12: Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào Ngũ tứ (1919) với Cách mạng Tân Hợi (1911) là gì? A. Sinh viên, học sinh là lực lượng khởi xư

Lịch sử Lớp 12: Điểm khác biệt lớn nhất giữa phong trào Ngũ tứ (1919) với Cách mạng Tân Hợi (1911) là gì? A. Sinh viên, học sinh là lực lượng khởi xướng phong trào. B. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. C. Tính chất chống đế quốc rất cao và triệt để. D. Có sự tham gia của giai cấp công nhân, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ