Lịch sử Lớp 12: Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi       A. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.       B. gửi Bản yêu sách của nh

Lịch sử Lớp 12: Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi       A. tham gia thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.       B. gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.       C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.              D.  đọc bản Luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ