Lịch sử Lớp 12: Đảng ta đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xuất phát từ lí do chủ yếu

Lịch sử Lớp 12: Đảng ta đã phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp xuất phát từ lí do chủ yếu nào dưới đây? A. Nền độc lập chủ quyền nước ta bị đe dọa nghiêm trọng. B. Pháp khiêu khích tạ ở Hà Nội. C. Pháp không thực hiện Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm tước 14-9-1946. D. Chúng ta muốn hòa bình xây dựng đất nước., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ