Lịch sử Lớp 12: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật là gì? A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất. B. Cải tiến, hoàn t

Lịch sử Lớp 12: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật là gì? A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất. B. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc, vật liệu). C. Cải tiến việc quản lí sản xuất. D. Cải tiến việc phân công lao động., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ