Lịch sử Lớp 12: Chính sách nào của nhà Nguyễn đã tạo cớ cho thực dân Pháp xâm lược Việt Nam giữa thế kỷ XIX? A. Hạn chế buôn bán với nước ngoài. B.

Lịch sử Lớp 12: Chính sách nào của nhà Nguyễn đã tạo cớ cho thực dân Pháp xâm lược Việt Nam giữa thế kỷ XIX? A. Hạn chế buôn bán với nước ngoài. B. “Cấm đạo”, đuổi giáo sĩ phương Tây. C. Cấm thương nhân nước ngoài vào buôn bán. D. “Bế quan tỏa cảng”., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ