Lịch sử Lớp 12: Chiến dịch Biên giới thu – đông (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam đều nhằm    A.giành quyền chủ động trên

Lịch sử Lớp 12: Chiến dịch Biên giới thu – đông (1950) và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân dân Việt Nam đều nhằm    A.giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.    B.giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.    C.tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực đối phương.                                      D.phá âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ