Lịch sử Lớp 12: Chiến cuộc Đông – Xuân 1953 – 1954 kết thúc thắng lợi có ý nghĩa A. Phá sản

Lịch sử Lớp 12: Chiến cuộc Đông – Xuân 1953 – 1954 kết thúc thắng lợi có ý nghĩa A. Phá sản bước đầu kế hoạch Nava B. Đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp C. Làm thay đổi kế hoạch của Pháp D. Phá sản kế hoạch Nava của Pháp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ