Lịch sử Lớp 12: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta trong những năm 1939 – 1945 được xây dựng là  A. Khu giải phóng Việt Bắc.

Lịch sử Lớp 12: Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta trong những năm 1939 – 1945 được xây dựng là  A. Khu giải phóng Việt Bắc.                                             B. Cao – Bắc – Lạng. C. Cao Bằng.                                                                       D. Bắc Sơn – Võ Nhai., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ