Lịch sử Lớp 12: Bản thông điệp của Tổng thống Tru-man gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 – 3 -1947 được xem là sự khởi đầu cho A. Chiến tran

Lịch sử Lớp 12: Bản thông điệp của Tổng thống Tru-man gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 – 3 -1947 được xem là sự khởi đầu cho A. Chiến tranh lạnh B. Ch iến tranh tổng lực C. Mưu đồ làm bá chủ thế giới của Mĩ D. Chính sách thực lực của Mĩ sau chiến tranh, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Bản thông điệp của Tổng thống Tru-man gửi Quốc hội Mĩ ngày 12 – 3 -1947 được xem là sự khởi đầu cho A. Chiến tran”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ