Lịch sử Lớp 11: Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào nửa

Lịch sử Lớp 11: Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX là gì? A. Triều đình nhà Nguyễn cấm thương nhân Pháp đến Việt Nam buôn bán. B. Chính sách “cấm đạo”, “bế quan tỏa cảng” của triều đình nhà Nguyễn. C. Nhu cầu ngày càng cao của tư bản Pháp về vốn, nhân công và thị trường. D. Triều đình nhà Nguyễn trả tối hậu thư cho Pháp không đúng hạn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ