Lịch sử Lớp 11: Câu 13. Thực dân pháp phải thừa nhân " dân quân gồm tất cả những ai đau ốm và không tàn tật" để nói về nhân dân ở tỉnh nào kh

Lịch sử Lớp 11: Câu 13. Thực dân pháp phải thừa nhân " dân quân gồm tất cả những ai đau ốm và không tàn tật" để nói về nhân dân ở tỉnh nào kháng chiến chống Pháp và thời gian nào? A. Đà Nẵng 1858 B. Bắc Kỳ 1874 C. Gia Định 1860 D. Hà Nội 1882, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ