Lịch sử Lớp 10: chính quyền nhà lê -trịnh và chính quyền chúa nguyễn đều chú trọng đến các quan xưởng để làm gì? A.Phục vụ cho nhu cầu của quan lại

Lịch sử Lớp 10: chính quyền nhà lê -trịnh và chính quyền chúa nguyễn đều chú trọng đến các quan xưởng để làm gì? A.Phục vụ cho nhu cầu của quan lại B.Phục vụ cho nhu cầu của thọ thủ công C.Phục vụ cho nhu cầu của Nhà nước D.Phục vụ cho nhu cầu của nhân dân, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ