Hóa học Lớp 9: Trong những hidrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom? A. C H 3 – C H 3 ,   C H 3

Hóa học Lớp 9: Trong những hidrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom? A. C H 3 – C H 3 ,   C H 3 – C H = C H 2 B. C H 3 – C ≡ C H ,   C 6 H 6 C. C H 3 – C H 3 ,   C 6 H 6 D. C H 3 – C H = C H 2 ,   C H 3 – C ≡ C H, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ