Hóa học Lớp 9: Metan và etilen có sự khác nhau về tính chất hóa học vì phân tử metan A. chỉ c&oacut

Hóa học Lớp 9: Metan và etilen có sự khác nhau về tính chất hóa học vì phân tử metan A. chỉ có liên kết đơn còn với etilen ngoài liên kết đơn còn có liên kết đôi B. và etilen chỉ chứa 2 nguyên tố C và H C. chỉ có 1 nguyên tử C còn phân tử etilen có 2 nguyên tử C D. chỉ có liên kết đơn còn với etilen chỉ có liên kết đôi, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ