Hóa học Lớp 9: Hỗn hợp M gồm một hiđrocacbon A và một hiđrocacbon B có công thức CnH2n-2( n ⩾ 2 ) có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Tỉ khối c

Hóa học Lớp 9: Hỗn hợp M gồm một hiđrocacbon A và một hiđrocacbon B có công thức CnH2n-2( n ⩾ 2 ) có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Tỉ khối của M so với hiđro bằng 76/3 . Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp M sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 1000gam dung dịch C a ( O H ) 2 7,4% thấy có 55g kết tủa lọc kết tủa sau đó đun sôi dung dịch thì không thấy có thêm kết tủa  a, Tìm công thức phân tử của A và B. Biết phân tử của chúng hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon b, Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi lọc kết tủa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ