Hóa học Lớp 9: Đốt cháy chất nào sau đây thu được số mol C O 2 lớn hơn số mol nước A. metan B. etilen C. benzen

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy chất nào sau đây thu được số mol C O 2 lớn hơn số mol nước A. metan B. etilen C. benzen D. etilen và benzen, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ