Hóa học Lớp 9: Cho một luồng khí H2 nóng, dư qua bình chứa m gam hỗn hợp bột gồm Al và FexOy phản ứng kết thúc thu được 3,6gam nước và 19,2gam hỗn hợp

Hóa học Lớp 9: Cho một luồng khí H2 nóng, dư qua bình chứa m gam hỗn hợp bột gồm Al và FexOy phản ứng kết thúc thu được 3,6gam nước và 19,2gam hỗn hợp Al và Fe.Hòa tan hết 19,2gam bốn hợp Al và Fe bằng dung dịch HCl dư, thấy có 16,8 lít khí hiđro ( ở đktc) bay ra. a)Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. b)Tính giá trị m. c)Lập CTHH của FexOy., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ