Hóa học Lớp 9: Cho hỗn hợp Y gồm 2 amino axit Y 1 và Y 2 có mạch cacbon không phân nhánh. Tổng số mol của Y 1 v&ag

Hóa học Lớp 9: Cho hỗn hợp Y gồm 2 amino axit Y 1 và Y 2 có mạch cacbon không phân nhánh. Tổng số mol của Y 1 và Y 2 là 0,05mol. Cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với 50ml dung dịch H 2 SO 4 0,55M, để trung hòa hết lượng H 2 SO 4 dư cần dùng 10ml dd NaOH 0,5M. Hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 200ml dd Ba(OH) 2 0,15M, cô cạn dd sau phản ứng thu được 8,52 gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư thu được 13 gam kết tủa. Cho biết Y 1 có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn Y 2 . Xác định công thức cấu tạo có thể có của Y 1 và Y 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ