Hóa học Lớp 9: Có những chất sau : A. Cu; B. CuO ; C. MgCO 3 ; D. Mg ; E. MgO. Chất nào không tác

Hóa học Lớp 9: Có những chất sau : A. Cu; B. CuO ; C. MgCO 3 ; D. Mg ; E. MgO. Chất nào không tác dụng với dung dịch HCl và axit sunfuric loãng ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ