Hóa học Lớp 9: Biết 0,02mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch Brom 0,02M vậy X là A. H2H4 B. CH4 C. C2H2 D. C2H6

Hóa học Lớp 9: Biết 0,02mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dung dịch Brom 0,02M vậy X là A. H2H4 B. CH4 C. C2H2 D. C2H6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ