Hóa học Lớp 8: Hòa tan 12.1g hỗn hợp Zn-Fe vào dung dịch HCl 2M đủ điều chế 4.48l H2 đktc. Xác định: a/Số g mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu b/Thể t

Hóa học Lớp 8: Hòa tan 12.1g hỗn hợp Zn-Fe vào dung dịch HCl 2M đủ điều chế 4.48l H2 đktc. Xác định: a/Số g mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu b/Thể tích dd HCl 2M đã dùng c/Nồng độ mol/lít mỗi muối trong dung dịch nhận được, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ