Hóa học Lớp 8: Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như

Hóa học Lớp 8: Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau: – Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl. – Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4. Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như”

 1. PTHH Fe+ 2HCl—>FeCl2+H2 (1)

            2Al +H2SO4—> Al2(SO4)3 +H2 (2)

  Cốc A nH2=nFe=11,2/56=0,2 (mol)

  mH2= 0,2.2=0,4 (g)

  sau khi pứ kết thúc khối lượng cốc A tăng  11,2-0,4=10,8 (g)

  cốc B nH2=1,5 . nAl= 1,5 . m/27 =m/18 (mol)

  mH2= 2m/1-m/9 (g)

  Sau pứ kết thúc khối lượng cốc B tăng

  m-m/9=8m/9 (g)

   để kim chỉ vị trí cân bằng thì mA=mB

  8m/9=10,8 <=> m=(10,8 .9 )/8=12,15 (g)

  Chúc bạn học tốt

 2. PTHH Fe+ 2HCl—>FeCl2+H2 (1)

            2Al +H2SO4—> Al2(SO4)3 +H2 (2)

  Cốc A nH2=nFe=11,2/56=0,2 (mol)

  mH2= 0,2.2=0,4 (g)

  sau khi pứ kết thúc khối lượng cốc A tăng  11,2-0,4=10,8 (g)

  cốc B nH2=1,5 . nAl= 1,5 . m/27 =m/18 (mol)

  mH2= 2m/1-m/9 (g)

  Sau pứ kết thúc khối lượng cốc B tăng

  m-m/9=8m/9 (g)

   để kim chỉ vị trí cân bằng thì mA=mB

  8m/9=10,8 <=> m=(10,8 .9 )/8=12,15 (g)

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ