Hóa học Lớp 8: Cho 65 gam mộl kim loại A vào dung dịch axit thu được muối và một lượng khí hidro có khối lượng hàng l/69 lấn khối lượng các chất tham

Hóa học Lớp 8: Cho 65 gam mộl kim loại A vào dung dịch axit thu được muối và một lượng khí hidro có khối lượng hàng l/69 lấn khối lượng các chất tham gia phản ứng. khối lượng kim loại A gấp 32.5 lấn khối lượng khí hìdro lạo thành. a) Tính khối lượng ain cần dùng nếu coi như axit không bị hao hụt trong phản ứng (H = IOO%)., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.



Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ