Hóa học Lớp 8: Câu 3.  Chỉ ra các công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng trong các công thức sau: Na2HCO3

Hóa học Lớp 8: Câu 3.  Chỉ ra các công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng trong các công thức sau: Na2HCO3                                                                   Ba2SO4                       Na2Cl                                                                           K2PO4                            Na(OH)2                                                                     Ca2NO3                      Ba(SO4)2                                                                    MgCl3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ