Hóa học Lớp 8: Cân bằng các phương trình sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì? Al+O2 →Al2O3 H2SO4 +CaO →CaSO4 + H2O HCl +Zn→ZnCl2 +H2

Hóa học Lớp 8: Cân bằng các phương trình sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì? Al+O2 →Al2O3 H2SO4 +CaO →CaSO4 + H2O HCl +Zn→ZnCl2 +H2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ