Hóa học Lớp 12: Từ hợp chất E (C 9 H 8 O 4 , chứa một loại nhóm chức) tiến hành các phản ứng sau (hệ số trong phương trình

Hóa học Lớp 12: Từ hợp chất E (C 9 H 8 O 4 , chứa một loại nhóm chức) tiến hành các phản ứng sau (hệ số trong phương trình biểu thị đúng tỉ lệ mol phản ứng): X + 3NaOH → t ∘ Y + Z + T + H 2 O Z + H 2 SO 4 → G + Na 2 SO 4 T + CO → t ∘ CH 3 COOH Biết Y là muối của axit cacboxylic đơn chức. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Thực hiện phản ứng vôi tôi xút với Y thu được metan B. Công thức phân tử của Z là C 7 H 4 O 3 Na 2 C. Phân tử G có chứa 8 nguyên tử H D. T là ancol etylic, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ