Hóa học Lớp 12: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa sau khi phản ứng kết thúc? A. Cho lượng dư dung dịch NaOH và

Hóa học Lớp 12: Trường hợp nào sau đây thu được kết tủa sau khi phản ứng kết thúc? A. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl 3 . B. Cho lượng dư dung dịch NH 3 vào dung dịch CuCl 2 . C. Cho dung dịch Ba(HCO 3 ) 2 vào lượng dư dung dịch HCl. D. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl 2 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ