Hóa học Lớp 12: Trường hợp nào dưới đây không thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? A. Sục CO 2

Hóa học Lớp 12: Trường hợp nào dưới đây không thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn? A. Sục CO 2 vào lượng dư dung dịch Ca(OH) 2 . B. Sục khí CO 2 dư vào dung dịch NaAlO 2 C. Cho kim loại Cu vào lượng dư dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 . D. Cho dung dịch AlCl 3 dư vào dung dịch NaOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ