Hóa học Lớp 12: Trong phương trình phản ứng: aK 2 SO 3 + bKMnO 4 + cKHSO 4 -> dK 2 SO 4 + eMnSO 4 + gH 2 O. Tổng hệ số tối giả

Hóa học Lớp 12: Trong phương trình phản ứng: aK 2 SO 3 + bKMnO 4 + cKHSO 4 -> dK 2 SO 4 + eMnSO 4 + gH 2 O. Tổng hệ số tối giản các chất tham gia phản ứng là A. 15 B. 18 C. 10 D. 13, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ