Hóa học Lớp 12: Trong phòng thí nghiệm khí CO 2 được điều chế có lẫn khí HCl, hơi nước. Để thu được CO 2 tinh kh

Hóa học Lớp 12: Trong phòng thí nghiệm khí CO 2 được điều chế có lẫn khí HCl, hơi nước. Để thu được CO 2 tinh khiết người ta cho qua A. NaOH, H 2 SO 4 đặc B. NaHCO 3 , H 2 SO 4 đặc C. Na 2 CO 3 , NaCl D. H 2 SO 4 đặc, Na 2 CO 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ