Hóa học Lớp 12: Trong dung dịch NH 3 (bỏ qua sự điện li của nước) có thành phần A. NH 4 + , OH – , NH 3 B. NH 3 C.

Hóa học Lớp 12: Trong dung dịch NH 3 (bỏ qua sự điện li của nước) có thành phần A. NH 4 + , OH – , NH 3 B. NH 3 C. NH 3 , H + , OH – D. NH 4 + , OH -, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ