Hóa học Lớp 12: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây khôngđúng? A.Saccarozơ có nhiều trong cây mía. B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong

Hóa học Lớp 12: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây khôngđúng? A.Saccarozơ có nhiều trong cây mía. B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit chỉthu được một loại monosaccarit duy nhất. C. Đểphân biệt glucozơ và fructozơ có thểdùng dung dịch nước brom. D. Fructozơ tham gia phản ứng tráng gương vì trong phân tửcó nhóm chức –CH=O., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây khôngđúng? A.Saccarozơ có nhiều trong cây mía. B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ