Hóa học Lớp 12: Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nào dưới đây? A. Dùng Mg đẩy Al khỏi dung dịch AlCl

Hóa học Lớp 12: Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nào dưới đây? A. Dùng Mg đẩy Al khỏi dung dịch AlCl 3 . B. Điện phân nóng chảy AlCl 3 . C. Điện phân dung dịch AlCl 3 . D. Điện phân nóng chảy Al 2 O 3 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ