Hóa học Lớp 12: Trong các kim loại sau, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là A. Cs. B. Li. C. Ba. D.

Hóa học Lớp 12: Trong các kim loại sau, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là A. Cs. B. Li. C. Ba. D. Be., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ