Hóa học Lớp 12: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A. CH 3 CHO B. C 2 H 5 OH

Hóa học Lớp 12: Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất? A. CH 3 CHO B. C 2 H 5 OH C. H 2 O D. CH 3 COOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ