Hóa học Lớp 12: Trộn dung dịch chứa a mol NaHCO 3 với dung dịch chứa a mol NaHSO 4 rồi đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn to&agrave

Hóa học Lớp 12: Trộn dung dịch chứa a mol NaHCO 3 với dung dịch chứa a mol NaHSO 4 rồi đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X . Phát biểu nào sau đây là đúng? A. X có thể tẩy trắng quỳ tím. B. X môi trường bazơ. C. X không làm chuyển màu quỳ tím. D. X có môi trường axit., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ