Hóa học Lớp 12: Tơ enang được điều chế bằng cách A. trùng ngưng H 2 N-(CH 2 ) 5 -COOH. B. trùng ngưng HOOC-(CH 2 )

Hóa học Lớp 12: Tơ enang được điều chế bằng cách A. trùng ngưng H 2 N-(CH 2 ) 5 -COOH. B. trùng ngưng HOOC-(CH 2 ) 4 -COOH. C. trùng ngưng H 2 N-(CH 2 ) 6 -COOH. D. trùng ngưng HOOC-(CH 2 ) 6 -COOH., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ