Hóa học Lớp 12: Thủy phân trilinolein trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức muối X là  A. C 17 H 31 C O O N a .

Hóa học Lớp 12: Thủy phân trilinolein trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức muối X là  A. C 17 H 31 C O O N a . B. C H 3 C O O N a . C. C 2 H 5 C O O N a . D. C 17 H 33 C O O N a ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ