Hóa học Lớp 12: Thủy phân một lượng mantozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng và bằng phương pháp thích hợp, t&aacute

Hóa học Lớp 12: Thủy phân một lượng mantozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng và bằng phương pháp thích hợp, tách thu được 71,28 gam hỗn hợp X, rồi chia thành hai phần bằng nhau. – Phần một phản ứng với H 2 dư thu được 29,12 gam sobitol. – Phần hai tác dụng với một lượng dư dung dịch A g N O 3 / N H 3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 34,56 B. 69,12 C. 38,88 D. 43,20, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ