Hóa học Lớp 12: Thực hiện cac thí nghiệm sau: – Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol no Y rồi cho hỗn hợp tac

Hóa học Lớp 12: Thực hiện cac thí nghiệm sau: – Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol no Y rồi cho hỗn hợp tac dụng hết với Na được 1,008 lít H 2 . – Thí nghiệm 2: Trộn 0,02 mol ancol X với 0,015 mol ancol Y rồi cho hỗn hợp tac dụng hết với Na được 0,952 lít H 2 . – Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp ancol như trong thí nghiệm 1 thu được 6,21 gam hỗn hợp gồm CO 2 và H 2 O. Biết thể tích các khi đo ở đktc và cac ancol đều mạch hở. C ô ng th ứ c 2 ancol X và Y lần lượt là A. C 2 H 4 (OH) 2 và C 3 H 5 (OH) 3 B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C. C 3 H 6 (OH) 2 và C 3 H 5 (OH) 3 . D. CH 3 OH và C 2 H 5 OH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ