Hóa học Lớp 12: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng). (b) Đun nóng NaCl tinh

Hóa học Lớp 12: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng). (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H 2 SO 4 (đặc). (c) Sục khí Cl 2 vào dung dịch NaHCO 3 . (d) Nhỏ dung dịch HCl đặc vào dung dịch KMnO 4 . (e) Nung Na 2 CO 3 (rắn) ở nhiệt độ cao. (g) Cho dung dịch KHSO 4 vào dung dịch NaHCO 3 . Số thí nghiệm sinh ra chất khí là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ