Hóa học Lớp 12: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO 3 ) 2 ; (b) Sục khí CO 2

Hóa học Lớp 12: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO 3 ) 2 ; (b) Sục khí CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 ; (c) Cho Si vào dung dịch KOH; (d) Cho P 2 O 5 tác dụng với H 2 O; (e) Đốt nóng dây Mg trong khí CO 2 ; (g) Đốt cháy NH 3 trong không khí. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ