Hóa học Lớp 12: Tháng 10 năm 2019 nhà máy nước Sông Đà bị ô nhiễm nặng do bị đổ dầu thải vào kênh dẫn nước. Việc này dẫn đến một lượng lớn stiren đi và

Hóa học Lớp 12: Tháng 10 năm 2019 nhà máy nước Sông Đà bị ô nhiễm nặng do bị đổ dầu thải vào kênh dẫn nước. Việc này dẫn đến một lượng lớn stiren đi vào nước sinh hoạt, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt của trên 250.000 hộ gia đình, với hàng triệu người. Công thức của stiren là:  A. C 6 H 6                               B. C 7 H 8                              C. C 8 H 6                           D. C 8 H 8 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ