Hóa học Lớp 12: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch C

Hóa học Lớp 12: Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng? A. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Cr(NO 3 ) 3 B. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO 2 (hoặc Na[Al(OH) 4 ]) C. Thổi CO 2 đến dư vào dung dịch Ca(OH) 2 D. Cho dung dịch NH 3 đến dư vào dung dịch AlCl 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ